Duurzaam en innovatief sportpark Amsterdam

Wij hebben in opdracht van de Gemeente Amsterdam een animatievideo gemaakt, waarin we kansen laten zien van duurzame innovaties op sportparken. Om een toekomstbestendig sportpark te realiseren is de gemeente in voorbereiding van een innovatief aanbestedingstraject. Hiervoor zijn ze op zoek naar startups, scale-ups, kennisinstellingen en (advies)bedrijven die werken aan: circulaire materialen, slimme bouwprocessen, duurzame energie, klimaatadaptatie. Iedereen die een kans ziet om een duurzaam product of proces toe te passen mag meedoen aan het scale-up traject. Ken jij een partij die hieraan mee zou moeten doen? Stuur dan een mailtje naar duurzamesport@amsterdam.nl en kijk voor meer informatie over dit project op: innovatiepartners.nl.

ClientGemeente AmsterdamWebsiteinnovatiepartners.nlWat3D AnimatieJaar2021